Taksë Rezervimi 50€

50 

  • Shërben për të rezervuar cmimin momentaldhe për të nisur këstet muajin e ardhshëm me të njëjtin cmim të pandryshueshëm qe nga momenti i  blerjes së taksës së rezervimit.
  • Kjo taksë rezervimi është e pakthyheshme.(no refund)

Category:

Description

  • Shërben për të rezervuar cmimin momentaldhe për të nisur këstet muajin e ardhshëm me të njëjtin cmim të pandryshueshëm qe nga momenti i  blerjes së taksës së rezervimit.
  • Kjo taksë rezervimi është e pakthyheshme.(no refund)